Poszanowanie przyrody w tranzycie ciężarowym w Europie

Tranzyt, podobnie jak i pozostałe strefy aktywności człowieka, podlega regularnym zmianom ze względu na ciągły rozwój gospodarczy. Na wstępie skupiano się na materialnych cechach przewozu. Najznaczniejsze zapytanie odnosiło się do możliwości jak najkrótszego i najtańszego przerzucania ładunku z miejsca A do miejsca docelowego. Zawdzięczając rewolucji przemysłowej XVIII-XIX wieku i postępowi technicznemu pojawiły się na Starym Kontynencie i na całym świecie rozmaite sposoby transportu, pozwalające przemieszczać się jeszcze łatwiej i coraz odleglej. Człowiek zreorganizował sposoby poruszania się, przystosowując do przewozów najznakomitsze źródła energii, rozbudowując infrastrukturę dodatkowo adaptując osiedla do stale powiększającego się ruchu przewozowego.

Tranzyt zrobił się dziedziną oferującą społeczności ludzkiej pełen wachlarz ofert pod względem ekonomicznym jak również środowiskowym. Dobrze funkcjonująca, nowoczesna oraz zaspokajająca popyt infrastruktura przesądza o sile rozwijającej się gospodarki. Boom przewozu działa na reperację dostępności krajów oraz rynków zatrudnienia, zmniejsza niewygody spowodowane przeciążeniem dróg, obniża koszty eksploatacji środków tranzytu i skraca czas jazdy. Wszystko to przenosi się na liczne korzyści materialne, konkurencyjność, przyrost efektywności fabryk i krajów oraz korzyści obywatelskie. Transport jest zamieszany we wszystkie role ożywienia gospodarki.

Zgubny wpływ tranzytu


Boom przewozu samochodowego wewnątrz Europy jak i na całym globie nosi za sobą również zgubne skutki, a a konkretniej projekcję zanieczyszczeń z motorów benzynowych samochodów transportowych do atmosfery, ziemi i wód gruntowych. Przyrost nakładów na inwestycje drogowe, rozwój świadczonych usług przewozowych a także wzrastające zwiększenie ruchu, szkodzą naszej planecie. Przykłada się on także do nieodwracalnego zniekształcenia pejzażu oraz deformacji flory. Jakby tego było mało niekorzystnie oddziałują na zdrowie osób przebywających w pobliżu newralgicznych ciągów komunikacyjnych w krajach wysoko rozwiniętych. Zanieczyszczenia powietrza, będące początkowo problemem miejscowym, przeobraziły się w zagrożenie interkontynentalne, przynoszące zmiany klimatyczne.

Autor artykułu: taśmy pakowe z nadrukiem